Shihan Kai
Scritto da Staff TKA Italia
Mercoledì 23 Aprile 2014 08:56
PDF Stampa E-mail

alt

SHIHAN KAI

Shihan Ivano Di Battista 9°Dan Soshi (Karate Hanko-Ha Shito Ryu)

Shihan Vincenzo Alibrandi 9°Dan Soshi (Iai Do Kotaka Ryu)

Kyoshi Massimo Conti 7°Dan (Kaizen Wado Ryu)

 

Ultimo aggiornamento Giovedì 20 Settembre 2018 08:38